Vandaflæsning

Information til Andelshavere i Harndrup vandværk.

Vandværket har i perioden 2017 og 2018 udskiftet alle vandmålere. De nye vandmålere er fejrnaflæselige og kan aflæses ved hjælp af specialudstyr på en afstand af 25 til 75 meter, afhængig af sende/modtageforhold. Med de nye målere er det slut med måleraflæsningskort og det vil fremadrettet være vandværket som foretager aflæsningen. Det vil sige at den enkelte andelshaver ikke længere skal indberette målerstand i forbindelse med årsskiftet.

Aflæsningen er planlagt til at ske mellem den 1. og 20 Januar, og da systemet ikke er afprøvet før, vil vi i de tilfælde hvor sende/modtageforhold ikke er optimale, være nødt til at køre ind i andelshavernes indkørsler for at fange signalet. Bilen som anvendes til formålet vil være påmonteret skilte med "måleraflæsning", således at ingen er i tvivl om ærindet.

Driftsstatus

Normal drift

 

Husk

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her

Husk generalforsamling Tirsdag D. 12/03 2019 kl. 19:30 i Harndrup forsamlingshus 

Se dagsorden her


 

Kontakt til Harndrup Vandværk

Vedr. uheld, ledningsbrud og installationer

så kontakt Jacob Hansen40162083

Formand: Lars Andersen 23401031

Vedr. vandregninger, måleraflæsninger og flytning (kan klares her på siden )

Kasserer Edi Frederiksen 24635135

Kontaktinfo: Harndrup vandværk, åløkkevej 1, 5463 Harndrup...……. Mail: 884@voresvandvaerk.dk

Antal besøgende
Besøgende: 417